Studium przypadku – cz. II

Sesja poświęcona jest:

1. Ewelinie:

 • diagnoza jej męża
 • wyjaśnienie problemu alkoholizmu mężą
 • niechęć do współżycia

2. Ojcu Piotra:

 • obraz energetyczny
 • opis energii i buty pasożytującego na ciele Ojca
 • usunięcie bytu
 • naprawianie zniszczeń, jakie wyrządził agresywny byt

3. Wiolettcce:

 • opis oraz diagnoza jej wnętrza i przejawienia
 • wyjaśnienie problemu zapadnięcia na depresję
 • wykazanie mechanizmu prowadzącego do nagromadzenia negatywnych emocji w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym

4.Piotrowi z chorobą afektywną – dwubiegunową:

 • dojście do źródła powstawania choroby dwubiegunowej – afektywnej w przypadku Piotra
 • omówienie najważniejszych sytuacji życiowych, które miały miejsce na kreację stanu energetycznego badanego
 • balans uczuciowo- emocjonalny
 • korzystna propozycja rozwiązania problemu