Rozwiązywanie problemów rodzinnych i stany wysokiej świadomości

W sesji z Zosią następuje rozwiązywanie problemów rodzinnych. Badamy jak energetycznie wygląda obraz rzeczywistych relacji rodzinnych: matki z młodszym synem, syna z żoną, matki ze starszym synem oraz zależności poszczególnych struktur energetycznych okalających wymienione wyżej osoby. Następuje diagnoza problemu i możliwe rozwiązanie na drodze zrozumienia. Tematem tym zajęłyśmy się ,gdyż …

Czytaj dalej

Solving family and United high awareness

In a session with the Centre followed by a problem-solving. We examine how energy-efficient image looks like real family relationships: mother's younger son, the son with his wife, the mother of the elder son, and depending on the individual energy structures surrounding the above person. Following the diagnosis of the …

Czytaj dalej