Wstrzemięźliwość seksualna

Uczestnicząca w sesji dochodzi do traum zapisanych w ciele, które spowodowały u niej niechęć do zbliżeń cielesnych. Uczy się odczytywać reakcje swojego ciała i odpuszcza to, co zakodowane w energii. Napotyka wszelkie blokady, które przeszkadzały na odczucie odprężenia i puszczenia spięć w ciele. Pierwszy raz uczestniczy w takiego typu metodzie pracy nad sobą i cudownie przechodzi przez kolejne etapy podrzucane przez jej Duszę. Zapraszam do odsłuchania.

Część I

 

Część II