Studium przypadku – cz. II

Sesja poświęcona jest:

1. Ewelinie:

 • diagnoza jej męża
 • wyjaśnienie problemu alkoholizmu mężą
 • niechęć do współżycia

2. Ojcu Piotra:

 • obraz energetyczny
 • opis energii i buty pasożytującego na ciele Ojca
 • usunięcie bytu
 • naprawianie zniszczeń, jakie wyrządził agresywny byt

3. Wiolettcce:

 • opis oraz diagnoza jej wnętrza i przejawienia
 • wyjaśnienie problemu zapadnięcia na depresję
 • wykazanie mechanizmu prowadzącego do nagromadzenia negatywnych emocji w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym

4.Piotrowi z chorobą afektywną – dwubiegunową:

 • dojście do źródła powstawania choroby dwubiegunowej – afektywnej w przypadku Piotra
 • omówienie najważniejszych sytuacji życiowych, które miały miejsce na kreację stanu energetycznego badanego
 • balans uczuciowo- emocjonalny
 • korzystna propozycja rozwiązania problemu

 

Aspekty pracy z energią

 

W tej sesji przedstawiam różne aspekty pracy z energią oraz diagnozę ciała fizycznego i obrazu energetycznego (przestrzeni aurycznej) . Niektóre osoby potrzebują również rozmowy, dlatego mimo, że brak bezpośredniego, materialnego kontaktu, to dialog może również odbywać się na poziomie energetycznym, gdzie zachodzi wyjaśnienie, zrozumienie oraz podejmowanie decyzji.

W tym fragmencie występuje: Ewa, Darek, Michał. Podałam tylko imiona, aby zachować anonimowość. Jednak to prawdziwe osoby i autentyczne przypadki.

Tematy poruszane w tej sesji to, m. in.:

 • przyczyny złego stanu skóry
 • leczenie pęcherzy ropnych
 • diagnoza ciała fizycznego i energetycznego
 • przyczyny powstawania schizofrenii